Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej zakładu montażu okien wraz z wydzieloną częścią socjalną, infrastrukturą techniczną, parkingami i placami manewrowymi, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 891/1, 891/2, 892, 893, 894/1, 894/2, 895/1, 895/2, 895/3 z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja - dec. 22.11.2018 r.pdf (223,73KB)