polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach zapoznali się z pracą w urzędzie w ramach projektu „Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli”. W ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie poznali struktury organizacyjne urzędu, stanowisk pracy i ich specyfikę oraz zakres zadań przynależnych Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Zawadzkiego.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie