polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informujemy mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyższeniu ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.

Nowa opłata wynosi:

  1. dla osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów -18,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość,
  2. dla osób deklarujących zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) -
    30,50 zł.

 

Z pobranych od mieszkańców opłat  pokrywane są następujące wydatki :

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki  i worki na odpady,

- odbiór i transport zebranych odpadów,

- zagospodarowanie zebranych odpadów,

- organizację zbiórek odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

- organizację punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw,

- druk ulotek informacyjnych i harmonogramów,

- obsługę administracyjną systemu (między innymi: druk książeczek opłat, obsługa księgowa, obsługa mieszkańców, czynności kontrolne).

 

UWAGA: Opłata nie obejmuje dezynfekcji pojemników. Dezynfekcję pojemników właściciele nieruchomości powinni wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

×

Wyszukaj w serwisie