polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Kielcza, iż w dniu 31.01.2019 r. w Kielczy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o godzinie 18:00 odbędzie się  zebranie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

PDFZarządzenie w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej - Kielcza.PDF

PDFZawiadomienie o zwołaniu zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej - Kielcza.PDF

PDFPorządek obrad zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kielcza.PDF

×

Wyszukaj w serwisie