polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

W dniu 17 stycznia 2019 w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy partnerów w projekcie LIFE pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Samorząd województwa opolskiego – jako jedyny w Polsce – do końca tego miesiąca złoży kompleksowy projekt do programu LIFE w Komisji Europejskiej. Projekt przeszedł już pozytywnie pierwszy etap weryfikacji. Porozumienie podpisali Województwo Opolskie jako partner koordynujący oraz 26 samorządów gminnych, w tym gmina Zawadzkie. Głównym celem projektu jest lepsze, skoordynowane działanie na wszystkich szczeblach administracji publicznej w regionie dla ochrony powietrza. Wartość projektu oszacowano na 2,8 miliona euro i o taką dotację ubiega się samorząd województwa. Te pieniądze pozwolą m.in. na dobre przygotowanie specjalistów – gminnych koordynatorów ds. ochrony powietrza i ich odpowiednie wyposażenie. We wszystkich gminach województwa – nie tylko tych partnerskich – będą zainstalowane także czujniki powietrza.

20190117_093742.jpeg 20190117_093746.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie