polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV – ciąg liniowy GPZ Zawadzkie – GPZ Krupski Młyn – na odcinku od istniejącego słupa nr 501/00/23 do granicy województwa, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 98, 99, 126/3, 131/3, 131/2, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2294 z mapy 12 oraz Nr: 133, 134, 144/16, 2302 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie.pdf (248,97KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie