polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

  • Program „Czyste powietrze”

 

Podstawowe informacje dotyczące dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, udzielanej za pośrednictwem

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu

PDFBroszura - Program Czyste powietrze.pdf (207,37KB)

Szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE www.wfosigw.opole.pl

 

Doradztwo Energetyczne (DE)
e-mail: 

Grzegorz Surdyka - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 141; kom. 887 447 790.

Dariusz Grabowiecki - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 144; kom. 887 447 791.

 

Link do Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Opolu - https://portal.wfosigw.opole.pl/

Załączniki:

PDFBroszura informacyjna.pdf (774,04KB)
PDFPrezentacja WFOŚiGW w Opolu prezentowana podczas spotkań informacyjnych w gminach.pdf (2,98MB)
PDFFormularz wniosku (wersja poglądowa).pdf (4,16MB)
PDFRegulamin naboru Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.pdf (469,70KB)
PDFProgram Priorytetowy Czyste powietrze.pdf (855,45KB)
 

 

 

  • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2020, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy gminy Zawadzkie (osoby fizyczne) będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o środki własne gminy (ok. 30 %) oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (ok. 70 %) i może sięgać do 100 % poniesionych wydatków. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu.

W ramach procedury dofinansowania gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych oraz wybiera wykonawcę zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem ww. dotacji proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Posiadacze wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest zobowiązani są ponadto do przekazywania Burmistrzowi Zawadzkiego, w terminie do 31 stycznia każdego roku, Informacji o wyrobach zawierających azbest.

Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowych informacji w zakresie usuwania azbestu udziela młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 303, tel. 77 46 23 146).

Druki do pobrania: 

PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 2020.pdf (133,99KB)
PDFOświadczenie - RODO - azbest.pdf (59,82KB)
PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest - 2020.pdf (110,95KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - 2020.pdf (171,40KB)

×

Wyszukaj w serwisie