polecamy
Pytania do
Burmistrza

 

  • Program „Czyste powietrze”

 

Podstawowe informacje dotyczące dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, udzielanej za pośrednictwem

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu

PDFBroszura - Program Czyste powietrze .pdf

Szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE www.wfosigw.opole.pl

 

Doradztwo Energetyczne (DE)
e-mail: 

Barbara Lesik - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 141; e-mail: 

 

Dariusz Grabowiecki - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 144; e-mail: 

 

Link do Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Opolu - https://portal.wfosigw.opole.pl/

Załączniki:

PDFBroszura informacyjna.pdf
PDFFormularz wniosku (wersja poglądowa).pdf
PDFPrezentacja WFOŚiGW w Opolu prezentowana podczas spotkań informacyjnych w gminach.pdf
PDFProgram Priorytetowy Czyste powietrze.pdf
PDFRegulamin naboru Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.pdf

 

 

  • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2019, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy gminy Zawadzkie (osoby fizyczne) będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o środki własne gminy (ok. 15 %) oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (ok. 85 %) i może sięgać do 100 % poniesionych wydatków. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu.

W ramach procedury dofinansowania gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych oraz wybiera wykonawcę zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem ww. dotacji proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Posiadacze wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest zobowiązani są ponadto do przekazywania Burmistrzowi Zawadzkiego, w terminie do 31 stycznia każdego roku, Informacji o wyrobach zawierających azbest.

Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na ten cel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szczegółowych informacji w zakresie usuwania azbestu udziela młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 303, tel. 77 46 23 146).

Druki do pobrania: 

PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest - 2019.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - 2019.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie