polecamy
Pytania do
Burmistrza

 

 • Program „Czyste powietrze”

Najważniejsze informacje o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”:

 • Program obejmuje termomodernizację budynków jednorodzinnych (docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), wymianę starych pieców na kotły na paliwa stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe czy pompy ciepła oraz instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła;
 • na realizację Programu przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł (w formie dotacji – 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł);
 • okres finansowania Programu rozpisany jest na lata 2018-2029;
 • finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej;
 • minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł;
 • maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł;
 • wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 15 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie;
 • pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45–018 Opole

tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111

poniedziałek - piątek 8:30 - 16:30

 

Link do Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Opolu - https://portal.wfosigw.opole.pl/

Załączniki:

PDFBroszura informacyjna.pdf
PDFFormularz wniosku (wersja poglądowa).pdf
PDFPrezentacja WFOŚiGW w Opolu prezentowana podczas spotkań informacyjnych w gminach.pdf
PDFProgram Priorytetowy Czyste powietrze.pdf
PDFRegulamin naboru Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.pdf

 

 

 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2019, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy gminy Zawadzkie (osoby fizyczne) będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o środki własne gminy (ok. 15 %) oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (ok. 85 %) i może sięgać do 100 % poniesionych wydatków. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane
z założeniem nowego pokrycia dachu.

W ramach procedury dofinansowania gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych oraz wybiera wykonawcę zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem ww. dotacji proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Posiadacze wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest zobowiązani są ponadto
do przekazywania Burmistrzowi Zawadzkiego, w terminie do 31 stycznia każdego roku, Informacji
o wyrobach zawierających azbest
.

Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Zawadzkie będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu.

Szczegółowych informacji w zakresie usuwania azbestu udziela młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 303,
tel. 77 46 23 146).

Druki do pobrania: 

PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest - 2019.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - 2019.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie