polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

Do 11 lutego br. można zgłaszać przedstawicieli organizacji działających na obszarach wiejskich do udziału w szkoleniu, na którym omówione zostaną konkursy ofert dot. odnowy wsi i dziedzictwa kulinarnego organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nabór w pierwszym konkursie, w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych trwa do dnia 8 marca 2019 roku. Maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 10 000 zł. Szczegóły konkursów znajdują się na stronie wwww.odnowawsi.eu w zakładce komunikaty.

×

Wyszukaj w serwisie