polecamy
Pytania do
Burmistrza

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej z podziałem na dwa etapy. Firma FUH MORGAZ Mirosław Morawski z Opola, z którą spółka gazowa podpisała umowę, rozpoczęła już procedurę projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Do kwietnia 2020 r. planuje się wybudować sieć gazową na odcinku o długości 2.600 m (I etap) a do kwietnia 2021 r. z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień m.in. z PKP wybudowany zostanie odcinek o długości 500 m (II etap). Etap pierwszy obejmować będzie odcinek sieci od posesji Nr 81 przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem do posesji Nr 40 przy ul. Opolskiej Żędowicach. Drugi etap obejmować będzie odcinek wzdłuż ul. Strzeleckiej w Żędowicach od skrzyżowania z ul. Opolską do posesji Nr 39 przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach. Po uzyskaniu przez spółkę pozwolenia na budowę sieci gazowej właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ul. Opolskiej na ww. odcinku będą mogli występować bezpośrednio do PSG w Opolu z wnioskiem o warunki przyłączenia się do sieci a następnie będą mogli podpisać stosowne umowy.


Mając na uwadze poprawę jakości powietrza oraz planowane rozpoczęcie remontu drogi wojewódzkiej Nr 901,  gmina Zawadzkie zachęca właścicieli nieruchomości zlokalizowanych  wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem do ul. Wojska Polskiego w Żędowicach wraz z ulicami bocznymi, do wyrażenia woli przyłączenia się do sieci gazowej.

Poniżej udostępniamy mieszkańcom podstawowe informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej oraz deklarację przyłączenia nieruchomości do sieci.

 

 

Pliki do pobrania:

PDFBroszurka - inform dla mieszkanca.pdf
PDFdeklaracja.pdf

Protokół ze spotkań poświęconych rozbudowie sieci gazowej w miejscowościach Zawadzkie i Żędowice – wzdłuż ulicy Opolskiej na odcinku od ul. Szymanowskiego  w Zawadzkiem do ul. Wojska Polskiego w Żędowicach wraz z ulicami bocznymi

PDFProtokół ze spotkań.pdf

×

Wyszukaj w serwisie