polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 12 lutego w budynku świetlicy wiejskiej w Żędowicach odbyło się drugie spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z mieszkańcami gminy w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Zawadzkiem i Żędowicach. Wzięło w nim udział ok. 60 osób. Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. warunki konieczne do wykonania rozbudowy sieci gazowej, terminy realizacji inwestycji oraz szacunkowe koszty przyłączenia.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie