polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 15 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem odbyło się spotkanie z pracodawcami dotyczące kształcenie zawodowego w gminie Zawadzkie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Wicestarosta Strzelecki  Waldemar Gaida. Dyrektor ZSP w Zawadzkiem Zdzisław Żuchowski przedstawił kierunki kształcenia w ZSP w Zawadzkiem oraz wyniki ankiety jaka została przeprowadzona wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych gminy Zawadzkie w sprawie kontynuacji dalszej drogi kształcenia. W trakcie dyskusji ustalono, iż istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem, szkołą oraz pracodawcami. Wynikiem tej współpracy będzie utworzenie platformy, która z jeden strony ułatwi nabór uczniów do praktycznej nauki zawodu, a z drugiej pokaże potencjał lokalnego rynku pracy i szkolnictwa zawodowego.

DSC_0862.jpeg DSC_0864.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie