polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przypominamy mieszkańcom gminy,  że właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi są zobowiązani do posiadania skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm).

Brak skrzynki pocztowej znacznie utrudnia dostarczenie  korespondencji, ale przede wszystkim  może skutkować karą finansową nawet do 10.000 zł.  

×

Wyszukaj w serwisie