polecamy
Pytania do
Burmistrza

Przypominamy mieszkańcom gminy,  że właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi są zobowiązani do posiadania skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm).

Brak skrzynki pocztowej znacznie utrudnia dostarczenie  korespondencji, ale przede wszystkim  może skutkować karą finansową nawet do 10.000 zł.  

×

Wyszukaj w serwisie