polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

PKS Strzelce Op. S.A., w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”, zakupił 15 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji międzymiastowej. W ramach projektu zostanie również doposażony posiadany już przez Spółkę System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej opartej na systemie kiedyprzyjedzie.pl

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez PKS Strzelce Op. S.A., to 10 942 019 zł, w tym kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 4 525 289 zł oraz dofinansowanie Powiatu Strzeleckiego do wkładu własnego PKSw wysokości 1 000 000 zł.

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez PKS w Strzelcach Opolskich S.A. zapewni pasażerom komunikacji publicznej, czyli mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego większy komfort podróżowania.

Prezentację nowo zakupionego taboru autobusów odbyła się podczas spotkania w dniu 22 lutego br.

20190222_114646.jpeg 20190222_112155.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie