polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

            Od 4 marca br. będzie można złożyć wniosek o wydanie  dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, który dostępny będzie w siedzibie oraz stronie Urzędu.         

            E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym  i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej,   w tym zdjęcie biometryczne. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie  on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

W warstwie elektronicznej nowego e-dowodu znajdą się następujące certyfikaty:

- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – wymaga ustalenia kodu (4 cyfr) przez posiadacza dowodu osobistego, będzie służył do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu;

- certyfikat podpisu osobistego – wymaga ustalenia kodu (6 cyfr) przez posiadacza dowodu osobistego, we wniosku należy zaznaczyć chęć posiadania tego certyfikatu, daje on możliwość do elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie;

- certyfikat potwierdzenia obecności – będzie zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby. Ten certyfikat to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane;

- przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

            Podczas odbioru dowodu z warstwą elektroniczną  posiadacz dowodu otrzyma kopertę z kodem PUK (o zastosowaniu podobnym do tego w telefonie komórkowym). Aby można było korzystać z nowych funkcji e-dowodu, posiadacz dowodu będzie musiał ustawić w urzędzie swoje własne kody zabezpieczające. Kod 4-cyfrowy (PIN1) do profilu osobistego i kod 6-cyfrowy (PIN2) do podpisu osobistego.

            Odebrać kopertę z kodem PUK oraz ustawić kody PIN może tylko i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego.

UWAGA! Nie ma konieczności wymiany dotychczasowych dowodów osobistych, zachowują one ważność  do upływu terminów w nich określonych.

×

Wyszukaj w serwisie