polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 23.02.2019r. Odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kielcza z działalności jednostki w 2018 roku. Zebranie odbyło się jak co roku przy dużej frekwencji. Jednostka liczy obecnie 69 członków- 47 czynnych w tym 6 kobiet, 5 członków honorowych i 6 wspierających oraz11  młodzieżowych.

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Burmistrz Mariusz Stachowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Zajdel Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agnieszka Stefan oraz radni Hubert Hatlapa i Paweł Małecki . Lasy Państwowe reprezentował Pan Grzegorz Furmański Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie. Komendę Powiatową PSP w Strzelcach  Opolskich reprezentował Pan Mateusz Nieświec zastępca dowódcy JRG. Na zebraniu obecni byli również Prezesi OSP Zawadzkie Dh Jerzy Poliński oraz OSP Żędowice Dh Adrian Zyzik, Pan Zdzisław Siewiera emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie. 

Po wyborze przewodniczącego, sekretarza zebrania i komisji statutowych zatwierdzono porządek obrad. Druhowie Prezes oraz Naczelnik przedstawili szczegółowe sprawozdania z działalności statutowej oraz operacyjnej jednostki- jednostka uczestniczyła w roku ub. W 23 wyjazdach w tym był 1 alarm fałszywy, a sprawozdanie finansowe przedstawił dh. Skarbnik.

Całokształt działalności Zarządu oceniła w swym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna. Następnie Prezes Zarządu przedstawił plan działalności i finansowy na 2019 r. Z kolei głos zabrali zaproszeni goście którzy podziękowali strażakom za działalność w 2018 r. Po wystąpieniach gości na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi za działalność w 2018 r. Następnie przyjęto plan pracy i finansowy na 2019 r.

Na zakończenie Dh Prezes podziękował w imieniu Zarządu wszystkim strażakom za działalność w 2018 r i udzielone 100 procent absolutorium. Słowa podziękowania skierował również do zaproszonych gości za przyjęcie zaproszenia i okazywane wsparcie, a w szczególności władzom samorządowym za środki przekazywane na utrzymanie jednostki.  

DSC09721.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie