polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; krajoznawstwa i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert.pdf (459,46KB)

×

Wyszukaj w serwisie