polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Corocznie 11 marca na terenie całej Polski obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z każdym rokiem święto staje się coraz bardziej popularne w większości polskich gmin.
Jest  to świetna okazją do wyrażenia szacunku dla sołtysów ze strony przedstawicieli władz gmin oraz mieszkańców, a także podziękowania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.


Z tej okazji życzymy sołtysom naszej gminy
oraz członkom Rad Sołeckich
najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.
Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,
sukcesów w działalności sołeckiej,
a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami.

 

Przewodniczący                                                                   Burmistrz Zawadzkiego

Rady Miejskiej w Zawadzkiem                                               Mariusz Stachowski

 Dariusz Zajdel                          

 

 

×

Wyszukaj w serwisie