polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest między innymi radny poprzedniej kadencji Stanisław Kiełek. Do realizacji zadania wyłoniono Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś z Lublińca. Koszt inwestycji to kwota 49.900,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 31.815,00 zł. Zakończenie inwestycji przewidziano do dnia 3 czerwca 2019 r.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie