polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Do nagrody kapituła nominowała 15 zasłużonych mieszkańców powiatu strzeleckiego w pięciu kategoriach. W kategorii działalność społeczna Statuetka myśliwego powędrowała do Jana Czanguleita, sołtysa Kielczy, za pracę na rzecz tejże miejscowości i gminy.  

Podczas imprezy wręczone zostały także tzw. Małe Laury, czyli stypendia dla najlepszych gimnazjalistów. Wyróżniono łącznie 10 uczniów z całego powiatu strzeleckiego. Z naszej gminy statuetki otrzymały trzy uczennice: Martyna Jamrozik z Zawadzkiego, Emilia Chmielorz z Kielczy oraz Julia Bryniowska z Żędowic. Gratulujemy.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie