polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczystość związana z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu powołał na tę funkcję nadkom. Arkadiusza Chętnickiego. Uroczystość odbyła się przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych oraz policjantów i pracowników Policji.
Nadkom. Arkadiusz Chętnicki rozpoczął służbę w 1994 roku w Komisariacie Policji w Ozimku.  W tamtejszej jednostce przeszedł przez pion prewencji oraz kryminalny. Następnie w 2004 roku objął stanowisko kierownika Referatu Dzielnicowych. Od 2006 roku przeszedł do Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W 2013 roku był zastępcą, a później Komendantem Komisariatu Policji w Zawadzkiem. Od sierpnia 2016 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.

20190514_133648.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie