polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłosił nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”.

Zakres tematyczny operacji obejmuje:

  1. budowa i modernizacja punktów przystankowych obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne – ogłoszenie nr 5/2019,
  2. podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych
    w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia) – ogłoszenie 6/2019,
  3. renowację i/lub oznakowanie obiektów sakralnych – ogłoszenie 7/2019.

Termin składania wniosków: 31.05.2019-14.06.2019 do godz. 15:00.

Szczegóły dot.  ogłoszonych naborów w załączonych plikach:

PDFogłoszenie o naborze wniosków nr 5_2019.pdf (3,11MB)
PDFogłoszenie o naborze wniosków nr 6_2019.pdf (3,00MB)
PDFogłoszenie o naborze wniosków nr 7_2019.pdf (2,97MB)
 

×

Wyszukaj w serwisie