polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu wczorajszym Burmistrz Zawadzkiego uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Podczas obrad podjęto uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki finansowej za rok 2018, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018.

IMG-20190522-WA0000.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie