polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Dnia 12 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu, odbyła się gala podsumowująca konkurs „Moja wieś - moje miejsce”. Konkurs został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów” w lutym 2019 roku dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8), uczniów szkół gimnazjalnych oraz osób dorosłych. Do konkursu można było zgłaszać prace w czterech kategoriach:
1. Najciekawsze wydarzenia w moim życiu – wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą  lub film.
2. Odkrywamy ciekawe życiorysy- nagranie filmu, prezentacja, wywiad.
3. Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat.
4. Moja „mała ojczyzna” w poezji.
Na tegoroczny konkurs zgłoszono 26 prac. W sumie wzięło w nim udział 27 uczestników, w tym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum pod opieką nauczycieli i rodziców, a także 2 uczestniczki konkursu w kategorii osoby dorosłe.
Laureaci tegorocznego konkursu z terenu gminy Zawadzkie:
W kategorii 1 - Najciekawsze wydarzenia w moim życiu - wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą lub film, drugie miejsce zajęła Martyna Jamrozik  z  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem  - praca „Celtowie historyczni goście w Dolinie Małej  Panwi”.
W kategorii 2 - Odkrywamy ciekawe życiorysy - nagranie filmu, prezentacja , wywiad, trzecie miejsce zajęła Nicola Pinkawa z  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem – praca „Zawadczańska strażniczka przyrody”.
W kategorii 3 - Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać  nadal, nawet za 50 lat, pierwsze miejsce zajęła Marta Niesłony z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach – praca „W drodze od stu trzydziestu trzech lat”.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie