polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

21 czerwca na placu przed kinoteatrem odbyła się impreza plenerowa NOC ŚWIĘTOJAŃSKA. Mogliśmy wysłuchać naszych Małych Wielkich Artystów, potańczyć wraz z zespołem Somer oraz zachwycać się blaskiem sztucznych ogni.
Dodatkowym akcentem było odsłonięcie tablicy nadającej nazwę PLAC HUTNIKA. Skąd wzięła się ta nazwa? Propozycja nadania skwerowi przed Kinoteatrem nazwy „PLAC HUTNIKA” jest w istocie powrotem do dawnej nazwy i funkcji tego obszaru w okresie największego rozkwitu miejscowej huty i miejscowości. Z racji jednak innej roli obecnego placu nie wydaje się uzasadnionym powrót do dawnej nazwy „Park Hutniczy”. Ponadto nazwa „PLAC HUTNIKA" podkreśli personalny wymiar tradycji hutniczych w regionie oraz jest ukłonem w stronę setek osób, które były niegdyś lub są nadal zatrudnione w spółkach dawnej huty. Teren wokół dzisiejszego kinoteatru prawdopodobnie zagospodarowany został w latach 1856-1858 w okresie budowy kolei Opolsko – Tarnogórskiej oraz budowy gmachu dworca. Koniecznym było wytyczenie ulicy dojazdowej do dworca kolejowego (obecna ulica Dworcowa) z istniejącej już szosy Renarda oraz bocznicy kolejowej prowadzącej do huty powstał wydzielony obszar pod zabudowę. Budynki, które do I wojny światowej się tutaj znalazły to: restauracja hutnicza (dziś poczta i bank) oraz sklep, który powstał pomiędzy restauracją, a torem bocznicy kolejowej. Dziś obiekt ten już nie istnieje, najprawdopodobniej został spalony w styczniu 1945 roku przez Rosjan, podobnie jak i restauracja, która jednak została odbudowana.
W miejscu dzisiejszego budynku kinoteatru postawiony był drewniany barak, który w latach 1918 – 1938 mieścił niemiecką niepełną szkołę średnią (tzw. Höhere Knaben und Mädchenschule Zawadzki).
W okresie międzywojennym dobudowano do wspomnianej szkoły salę gimnastyczną. Po II wojnie światowej obiekty te przekształcono zostały w kino, czynne w tym miejscu do czasu rozpoczęcia budowy obecnego gmachu kinoteatru (potrzebne daty budowy lub zamknięcia kina). W latach 1953-1954 powstał przed kinem park, który otrzymał nazwę „Park Hutniczy”. W parku wybudowano muszlę koncertową, miejsce do zabaw i imprez masowych, a na jego środku powstała fontanna. Miejsce to było centralnym punktem miasta. Odbywały się tam główne lokalne wydarzenia, a jedną z najbardziej prestiżowych imprez były obchody Dnia Hutnika. Proponowana nazwa miejsca wynika z dążeń władz samorządowych do silniejszego zaakcentowania tradycji hutniczych w mieście i w całej gminie.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie