polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
• nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może skorzystać
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 77 440 17 97
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl
Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

PDFHarmonogram udzielania nieodptnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.pdf

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu .pdf

×

Wyszukaj w serwisie