polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

1)     1887/2, 1888, 1889/3, 1889/2, 1889/4, 1890, 1891/1, 1891/2, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901/3, 1901/4, 1932, 1938, 1939, 1943, 1944/1, 1944/3, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954/2, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962, 1970, 1987, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012/1, 2012/2, 2014/1, 2014/2, 2015/5, 2015/4, 2014/3, 2016/2, 2016/4, 2017, 2018/2, 2026, 2027/2, 2029, 2037, 2038, 2039, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041, 2042/1, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/2, 2047/3, 2047/4, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053, 2056/1, 2056/4, 2056/6, 2056/7, 2056/8, 2056/9, 2056/10, 2058/1, 2058/2, 2059/3, 2059/4, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065/2, 2066, 2328/1, 2328/2 z mapy 7, obręb Żędowice;

2)     193, 205, 206, 207, 208, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/2, 238/1, 238/2, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252/1, 255, 256, 265, 266, z mapy 2, obręb Kielcza.

PDFObwieszczenie - ZDW.pdf (338,18KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie