polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

OPIS USŁUGI:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnymoraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącymsię postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić:

  • telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ;
  • osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – pokój 201 ( II piętro).

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Gminy Zawadzkie jest udzielana w lokalu znajdującym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11 w poniedziałki
w godzinach 13:00 – 17:00.

 

Pełna informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji  znajduje się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego: 

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html

Informacja o działalności jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego  znajduję się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego:

http://bip.powiatstrzelecki.pl/2615/362/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-strzeleckiego.html

 

×

Wyszukaj w serwisie