polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Turystyka i rekreacja w gminie

Baza noclegowa

Kajakiem po Małej Panwi

Łowiectwo

Turystyka rowerowa i piesza

Wędkarstwo

Gastronomia

 

ZABYTKI

Uchwałą Nr XX/156/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem przyjęty została Gminny program opieki nad zabytkami gminy Zawadzkie na lata 2021 - 2024.

PDFuchwala-nr-xx-156-20-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-gminy-zawadzkie-na-lata-2021-2024.pdf (6,90MB)
 

Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego Nr 982/XXXIII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Zawadzkie.

PDFzarzadzenie Nr 982.XXXIII.2023.pdf (332,05KB)
PDFzal. Nr 1 do zarzadzenia Nr 982.XXXIII.2023.pdf (1,19MB)
PDFzal. Nr 2 do zarzadzenia Nr 982.XXXIII.2023.pdf (505,68KB)
 

Karty adresowe zabytków zostały opublikowane na stronie: https://zawadzkie.e-mapa.net/  

w zakładkach: Warstwy tematyczne: Zabytki

 


Turystyka i rekreacja w gminie

Podstawowym walorem gminy są – stanowiące ponad 60 procent jej powierzchni – wspaniałe kompleksy leśne wchodzące w skład Lasów Stobrawsko-Turawskich. Gmina Zawadzkie ze swymi licznymi walorami turystycznymi, ciekawymi, często wyjątkowymi miejscami, jest doskonałym miejscem, aby zainwestować w turystykę. Szansę rozwoju turystyki na terenie gminy należy upatrywać przede wszystkim w jej unikatowym położeniu geograficznym: malowniczej Dolinie Małej Panwi i pięknych lasach. Ponadto niebywałymi atutami naszej gminy są:
- dostępność infrastruktury komunikacyjnej - tereny będące potencjalną bazą dla rozwoju turystyki i agroturystyki,
- aktualny plan zagospodarowania przestrzennego,
- baza rekreacyjna (hala sportowa, boiska, basen letni) i duża możliwość rozwoju sportu,
- duża lesistość i związane z tym bogactwo flory i fauny,
- zespoły przyrodniczo - krajobrazowe wraz kompleksami leśnymi w dolinie rzeki Mała Panew.
Wszystkie te walory sprawiają, że gmina Zawadzkie to atrakcyjny teren do organizowania spływów kajakowych, pieszych wypraw, rajdów rowerowych, prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego bądź małej działalności gastronomicznej.

 

Warto zobaczyć

 

Zawadzkie

Zameczek Myśliwski wybudowany  w 1856 roku

Aleja Dębowa z okazami dębów szypułkowych (220 do 550 cm obwodu)

Śląska Izba Tradycji w Liceum Ogólnokształcącym

Centrum Edukacji Leśno - Przyrodniczej z Izbą Leśno-Przyrodniczą, Ogrodem Edukacyjno – Przyrodniczym im. Jana Pawła II z Dębem Papieskim i salą konferencyjną przy budynku Nadleśnictwa Zawadzkie,

Kościół ewangelicki z 1893 r.

Staw hutniczy, prócz walorów historycznych obfitujący w rzadkie w skali regionu, a nawet kraju gatunki roślin i zbiorowiska roślinne,

Ścieżki przyrodnicze

 

Żędowice

Zabytkowy młyn  państwa Thiel z 1864 r.

Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej sprowadzona w 1907 r.

Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej z lat 1949-50, ustanowiony Sanktuarium Maryjnym

 

Kielcza

Zabytkowa drewniana chata z XIX wieku z wystawą dokumentującą dzieje wsi

Najstarszy w gminie kościół pw. Św. Bartłomieja Ap. z 1799 r.

Dzwonnica z najprawdopodobniej jednym z najstarszych dzwonów na Śląsku

Kopiec (Kurhan) niewielkie wzniesienie w kształcie ściętego stożka, stanowiące pozostałość po gródku obronnym

Zabytkowy cmentarz z grobem ks. Wajdy z przełomu XIX i XX w. oraz kaplicami ze scenami Męki Pańskiej autorstwa wrocławskiego artysty Hansa Schlichte

 

Warto wziąć udział

Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Marszałka Województwa (styczeń)

Gminny Konkurs Gwary Śląskiej - Śląskie Beranie (marzec)

Gminny Konkurs Kroszonkarski – Ale jajo! (marzec)

Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych (marzec/kwiecień)

Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam (marzec/kwiecień)

Ogólnopolski Turniej Karate - Rada Regentów (kwiecień)

Dzień Rododendrona (maj)

Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa (maj)

Dni Gminy (czerwiec)

Ogólnopolski Spływ Kajakowy (wrzesień)

Dożynki Gminne (wrzesień)

Rajdy Rowerowe organizowane przez O/Z PTTK Andrzej

 

 

 

 

Baza noclegowa

 • Młyn Bombelka
  ul. Młyńska 1, 47-120 Żędowice
  47-120 Zawadzkie
  tel. 508 278 177

  www.mlyn-bombelka.pl

 

 • Restauracja & Hotel KORONA
  ul.Figla 20, 46-375 Pietraszów
  tel. 34 35 37 554, 667531737
  email:

 

 

Kajakiem po Małej Panwi


Rzeka Mała Panew to idealne miejsce dla amatorów sportów wodnych. Ci, którzy płynęli dorzeczem Małej Panwi, mogli się przekonać, że to doskonały teren dla turystyki weekendowej z ofertą dla wędkarzy, grzybiarzy, turystów pieszych i rowerowych. Spływ kajakowy to jeden z lepszych pomysłów na zdrowy i czynny wypoczynek, to niezapomniana przygoda dająca sposobność podziwiania pięknych krajobrazów z poziomu kajaka. Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza przepływająca przez teren gminy rzeka Mała Panew, zwana przez niektórych „Opolską Amazonką”, stanowi olbrzymi potencjał do zagospodarowania, a możliwość wykorzystania Małej Panwi do organizowania spływów kajakowych, to wielka szansa dla rozwoju turystyki wodnej na terenie gminy.

Mała Panew to prawy dopływ górnej Odry, płynie z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej na Nizinę Śląską; o długości 132 km, powierzchnia dorzecza to 2132 km2. Na wysokości 340 m n.p.m. wśród wzniesień Progu Woźnickiego, w rejonie bezleśnym, koło wsi Cynków, około 7 km na pd.-wsch. od miasta Woźniki znajdują się źródła. Przez kilka kilometrów płynie na południe, następnie na Równinie Opolskiej zmienia kierunek na zachodni i pn.-zach. W górnym biegu rzeki, w podłożu doliny, znajdują się piaskowce liasowe. W dalszym odcinku rzeka płynie rozległą piaszczystą doliną, urozmaiconą wałami wydm, pokrytą zwartym kompleksem lasów sosnowych (Bory Stobrawskie) ciągnących się w dorzeczu Małej Panwi i Stobrawy. W środkowym i dolnym biegu rzeka tworzy liczne zakola; przeciętna szerokość doliny 0,3-0,6 km w górnym biegu, do powyżej 1 km przy ujściu. Średnie spadki doliny Małej Panwi od około 2,5% w górnym biegu do 0,9% w dolnym a średni roczny przepływ to (1956-90) w Turawie 9,39 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 3,0 m. Najważniejszymi dopływami rzeki Mała Panew są: Chrząstawa, Leśnica, Lublinianka, Libawa. Główne miejscowości nad Małą Panwią to: Kalety, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Czarnowąsy. Nad Jeziorem Turawskim znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe.

W ramach projektu Regionalnego Centrum Doliny Małej Panwi na obszarze gminy Zawadzkie powstały trzy stanice kajakowe w Kielczy, Żędowicach oraz Zawadzkiem. Przystanie w Kielczy i Zawadzkiem połączone są z miejscem do wypoczynku gdzie można zorganizować biwak, bezpiecznie rozpalić ognisko, a w ramach potrzeby schronić się przed deszczem. W Żędowicach natomiast stanica kajakowa pozwala w łatwy i prosty sposób na przeniesienie kajaków gdyż w tym miejscu niemożliwe jest przepłynięcie przez rzekę z powodu małej elektrowni wodnej.

Oferta kajakowa przeznaczona jest zarówno dla mniej wprawionych kajakarzy jak i dla tych, którzy uprawiają ten sport od lat. Stanowi ona doskonałe połączenie relaksu z aktywnym wypoczynkiem. Na terenie gminy tworzy się coraz więcej firm świadczących usługi organizacji spływów kajakowych oraz wypożyczania profesjonalnego sprzętu. Spływy kajakowe oraz wykorzystanie rzeki do działań rekreacyjno-sportowych to, oprócz dobrej oferty turystycznej, znakomita forma spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Zawadzkie.

Wymarzonym sposobem na zapoznanie się z malowniczymi walorami rzeki Mała Panew są spływy kajakowe organizowane przez:

 • Młyn Bombelka
  Żędowice, ul. Młyńska 1
  tel. 508 278 177
  email:
  www.kajakimalapanew.pl
 • Firma Thiel „MłynThiel”
  Żędowice, ul. Stawowa 21
  tel. 77 463 46 99
  email: office.thiel@gmail.com
  www.mlynthiel.pl
 • Z.U.L. „DREWMAR” Mariusz Jerominek
  Zawadzkie
  tel. 608894495
 •  „Talent Kajaki” Bracia Kurek
  Zawadzkie, ul. Lubliniecka
  tel. 506176639, 509669409
  email: biuro@talent-kajaki.pl
  www.talent-kajaki.pl/panew
 • Śląskie Kajaki
  Krupski Młyn, ul. Główna 2
  tel. 531 238 750
  email:
  www.slaskie-kajaki.pl, www.kajaki-slaskie.pl

 • Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe WIKING
  Gliwice 44-100, ul. Chorzowska 5
  tel. 531 238 750
  email:
  www.ssk-wiking.pl
 • Kajaki Żyłka
  42-693 Żyłka
  tel. 794 006 395
  email: kontakt@kajakizylka.pl
 • www.kajakizylka.pl

 

 

 

Łowiectwo
Bogactwo flory i fauny Lasów Stobrawsko-Turawskich sprawia, że gmina Zawadzkie jest atrakcyjnym miejscem do urządzania polowań i zbierania leśnych owoców. Bogactwo runa leśnego tj. grzybów i jagód przyciąga licznych zbieraczy, zwłaszcza z terenów Górnego Śląska. Bliskie sąsiedztwo wody, zróżnicowana szata roślinna sprawiają, że cały teren stanowi atrakcyjne miejsce żerowania i bytowania wielu dziko żyjących zwierząt. To prawdziwy raj dla myśliwych i miłośników bezkrwawych łowów. Na terenie gminy Zawadzkie działają dwa Koła Łowieckie:

 • Koło DANIEL
 • Koło SZARAK.

 

 

Turystyka rowerowa i piesza


Rowerzystom, a także pieszym turystom gmina oferuje ścieżki rowerowe o długości ok. 60 km, obejmujące 4 ścieżki międzygminne łączące województwo śląskie z opolskim, a pośrednio z dolnośląskim. Trasy rowerowe prowadzą wzdłuż doliny Małej Panwi i bogate są w zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, z malowniczymi meandrami rzeki i licznymi dębami – pomnikami. Ciekawe są też pozostałości starej zabudowy: drewniane domy, kanały hutnicze, młyny wodne z XIX, XX w. Przez szczególnie interesujące uroczyska i obiekty przyrodnicze prowadzą szlaki turystyczne z polami biwakowymi, wiatami i miejscami na ognisko.
Trasy są dobrze oznakowane, tablice kierunkowe zawierają informacje o kierunku jazdy oraz kilometrażu. Oprócz tabliczek kierunkowych w głównych punktach na trasie ustawiono tablice zawierające schemat trasy wraz z prostą mapką, a w miejscach szczególnie godnych uwagi także tablice informacyjne o danym miejscu.

Oprócz tras dalekobieżnych do dyspozycji amatorów rowerowych podróży jest dziesięć tras lokalnych, które prowadzą do najciekawszych miejsc Gminy Zawadzkie. Wszystkie trasy są należycie oznakowane i przygotowane do użytkowania przez osoby chcące aktywnie spędzić czas.

Trasy rowerowe prowadzą wzdłuż doliny Małej Panwi i bogate są w zespoły przyrodniczo-krajobrazowe z malowniczymi meandrami rzeki i licznymi dębami – pomnikami. Przez szczególnie interesujące uroczyska i obiekty przyrodnicze prowadzą szlaki turystyczne z polami biwakowymi, wiatami i miejscami na ognisko.

Trasy rowerowe to produkt turystyczny, który podnosi atrakcyjność turystyczną naszej miejscowości, propaguje aktywną formę wypoczynku oraz zdrowego trybu życia. Teraz mieszkańcy oraz goście mogą aktywnie spędzać wolny czas, korzystając z trasy rowerowej.

Główną trasą na terenie gminy jest trasa nr 19 (ZIELONA) przebiegająca północnym skrajem gminy, „równolegle” do lewego, a później prawego brzegu Małej Panwi. Przy trasie znajduje się kilka użytków ekologicznych a w jej pobliżu dwa miejsca odpoczynkowe w pobliżu młynów Thiela i Bombelki oraz miejsce biwakowania w Kielczy. We wschodniej części gminy trasa prowadzi skrajem Kielczy, gdzie warto zwiedzić zabytkowy kościół oraz położone obok grodzisko i drewnianą chatę z ekspozycją muzealną.

Trasa nr 163 (NIEBIESKA) przebiega zachodnim skrawkiem gminy, tworząc wydłużoną pętlę wokół gminy Kolonowskie. Na terenie gminy Zawadzkie trasa ta przebiega obok zameczku myśliwskiego Kąty, gdzie podziwiać można liczne dęby – pomniki przyrody, zwłaszcza na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Pod Dębami”.

Dalej trasa 163 przebiega już w gminie Kolonowskie, koło Kociej Góry (użytek ekologiczny), następnie przez lasy mieszane w kierunku malowniczo położonych 5 Stawów Pluderskich, łączy się ze szlakiem zielonym Nr 19 i prowadzi do odległego o 1 km Regolowca. Miejsce to słynie z dawnej huty z 1790 roku. Obecnie na polanie odbywają się coroczne zloty młodzieży „Śladami Dawnego Hutnictwa”, organizowane przez O/PTTK Zawadzkie. Dalej trasa Nr 163 i 19 biegną przez Bzinicę, Haraszowskie do Kolonowskiego.

Trasa Nr 161 (CZARNA) odgałęziła się od trasy Nr 19 w Żędowicach prowadząc dalej lasem do Jemielnicy. Koło Hubertusa, w gminie Wielowieś znajdują się: zameczek myśliwski – w którym mieści się obecnie Oddział Rehabilitacyjny Szpitala w Toszku, pomnik w miejscu martyrologii, malowniczy staw i rezerwat przyrody. Tam też trasa 161 przecina trasę Nr 165 (ŻÓŁTA), prowadzącą od stacji PKP w Zawadzkiem. Przy trasie Nr 165, na południe od Zawadzkiego, znajduje się użytek ekologiczny i źródełko z miejscem odpoczynkowym. Trasa Nr 166 (CZARNA) odgałęzia się od trasy Nr 19 w Świerklach, prowadząc przez Zawadzkie (kanał hutniczy, drewniane domy, hotel, restauracje, Nadleśnictwo Zawadzkie) do Kątów. W Zawadzkiem, przy dworcu PKP, trasa 166 łączy się z trasą Nr 165, a w Kątach z trasą Nr 163 i prowadzi do trasy czerwonej Nr 18.

ścieżki.jpeg

 

 

Wędkarstwo

Na terenie gminy Zawadzkie znajduje się kilka ciekawych łowisk wędkarskich: rzeka Mała Panew, Staw Hutniczy czy Kanał Hutniczy. Wędkarze mają szansę złowienia w wodach Małej Panwi: bolenia, jazia, świnkę, występuje tu także sandacz, płoć, okoń oraz sporadycznie inne gatunki. Wody Stawu Hutniczego oraz Kanału zarybiane są karpiem, leszczem, amurem, linem i karasiem. Występuję także płoć, okoń, szczupak oraz inne gatunki ryb.

 

Gastronomia

 • RESTAURACJA „LIDO”
  ul. Opolska 18a, Zawadzkie
  tel. 77 461 63 32
 • RESTAURACJA - KRĘGIELNIA OAZA
  ul. Opolska 23b, Zawadzkie
  kręgielnia: 500 732 321
  imprezy okolicznościowe: 607 653 100
  www.kregielniaoaza.pl
  email: 
 • „BLUES BAR”
  ul. Dworcowa 12A,Zawadzkie
  tel. 77 461 64 16
  www.bluesbar.pl
  email:
 • KARCZMA STODOŁA
  ul. Dworcowa 12, Zawadzkie
  tel. 511 757 338
 • BAR PIEROŻEK
  ul. Powstańców Śl. 3, Zawadzkie
  tel. 500 041 583
 • RESTAURACJA „BRONDER”
  ul. ks. Wajdy 2, Żędowice
  tel. 77 404 85 50 692 455 519
  www.Bronder.com.pl
 • RESTARURACJA & HOTEL KORONA
  ul.Figla 20, 46-375 Pietraszów
  tel. 34 35 37 554, 667531737
  email:

 

×

Wyszukaj w serwisie