polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Na Placu Hutnika przy ulicy Dworcowej ustawione zostały dwa eksponaty hutnicze. Jest to młot zakuwkowy oraz prasa śrubowa. Eksponaty pozyskane zostały dzięki uprzejmości Pana Ernesta Piecucha, które zostały również wyremontowane przez pracowników Firmy Pana Piecucha, za  co serdecznie dziękujemy.
Przypomnijmy, 21 czerwca odsłonięta została tablica nadająca nazwę PLAC HUTNIKA. Tę nazwę nadano placowi przed kinoteatrem w Zawadzkiem. Skąd wzięła się ta nazwa? Uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem plac przed kinoteatrem zyskał nazwę „PLAC HUTNIKA”. To powrót do przeszłości Propozycja nadania skwerowi przed Kinoteatrem nazwy „PLAC HUTNIKA” jest w istocie powrotem do dawnej nazwy i funkcji tego obszaru w okresie największego rozkwitu miejscowej huty i miejscowości. Ponadto nazwa „PLAC HUTNIKA" podkreśla wymiar tradycji hutniczych w regionie oraz jest ukłonem w stronę setek osób, które były niegdyś lub są nadal zatrudnione w spółkach dawnej huty. Teren wokół dzisiejszego kinoteatru prawdopodobnie zagospodarowany został w latach 1856-1858 w okresie budowy kolei Opolsko – Tarnogórskiej oraz budowy gmachu dworca. Koniecznym było wytyczenie ulicy dojazdowej do dworca kolejowego (obecna ulica Dworcowa) z istniejącej już szosy Renarda oraz bocznicy kolejowej prowadzącej do huty powstał wydzielony obszar pod zabudowę. Budynki, które do I wojny światowej się tutaj znalazły to: restauracja hutnicza (dziś poczta i bank) oraz sklep, który powstał pomiędzy restauracją, a torem bocznicy kolejowej. Dziś obiekt ten już nie istnieje, najprawdopodobniej został spalony w styczniu 1945 roku przez Rosjan, podobnie jak i restauracja, która jednak została odbudowana.
W miejscu dzisiejszego budynku kinoteatru postawiony był drewniany barak, który w latach 1918 – 1938 mieścił niemiecką niepełną szkołę średnią (tzw. Höhere Knaben und Mädchenschule Zawadzki).
W okresie międzywojennym dobudowano do wspomnianej szkoły salę gimnastyczną. Po II wojnie światowej obiekty te przekształcono zostały w kino, czynne w tym miejscu do czasu rozpoczęcia budowy obecnego gmachu kinoteatru. W latach 1953-1954 powstał przed kinem park, który otrzymał nazwę „Park Hutniczy”. W parku wybudowano muszlę koncertową, miejsce do zabaw i imprez masowych, a na jego środku powstała fontanna. Miejsce to było centralnym punktem miasta. Odbywały się tam główne lokalne wydarzenia, a jedną z najbardziej prestiżowych imprez były obchody Dnia Hutnika. Proponowana nazwa miejsca wynika z dążeń władz samorządowych do silniejszego zaakcentowania tradycji hutniczych w mieście i w całej gminie. Planowane w tej przestrzeni przedsięwzięcia takie, jak np. ustawienie na placu historycznych maszyn hutniczych, organizacja stałej wystawy w kinoteatrze oraz inne działania w perspektywie długofalowej (muzeum interaktywne hutnictwa w rejonu Małej Panwi, makiety zakładu i miasta), które można będzie zwiedzać w okolicy placu, jeszcze bardziej uzasadniałyby nadanie mu proponowanej nazwy już w tej chwili.
Zasadnym było więc nadanie nazwy „PLAC HUTNIKA” terenowi przed Kinoteatrem, jako ściśle nawiązującej do opisanych tradycji hutniczych.

 

×

Wyszukaj w serwisie