polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przypominamy, że 15 września br. upływa termin składania ofert na realizację 
w roku 2020 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Zawadzkie, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie.

Druk oferty zamieszczony jest w zakładce:

https://zawadzkie.pl/409/363/euslugi.html
 Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji społecznych, kultury fizycznej, uzależnień i promocji gminy/ Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego

×

Wyszukaj w serwisie