polecamy
Pytania do
Burmistrza

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza Organizacje Pozarządowe działające lub mające siedzibę na terenie gminy Zawadzkie do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok, które odbędą się w dniach 04 września 2018 r. do 01 października 2019 r.

 Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się na stronie internetowej www.opolskie.pl , na platformie dla NGO  ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu.

 

×

Wyszukaj w serwisie