polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza Organizacje Pozarządowe działające lub mające siedzibę na terenie gminy Zawadzkie do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok, które odbędą się w dniach 04 września 2018 r. do 01 października 2019 r.

 Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się na stronie internetowej www.opolskie.pl , na platformie dla NGO  ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu.

 

×

Wyszukaj w serwisie