polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W sali kinoteatru w Zawadzkiem odbyły się spotkania Burmistrza Mariusza Stachowskiego z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Zawadzkie. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, które prowadzą działalność na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury, rekreacji, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Celem spotkania było omówienie współpracy z Urzędem Miejskim w Zawadzkiem oraz BIK w  Zawadzkiem, zasad wsparcia, planów oraz pomysłów na kolejne działania. Przedstawiciele organizacji reprezentujący różne typy działalności mogli wymienić się uwagami pomiędzy sobą jak i z przedstawicielami władz samorządowych oraz nawiązać współpracę. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami władz lokalnych sprawia łatwiejszy dostęp do informacji o kierunkach realizowanych zadań i możliwościach pozyskiwania środków oraz sprzyja  współpracy organizacji pozarządowych z samorządami co z kolei sprzyja budowaniu samorządności lokalnej.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie