polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” poszukuje kandydatów do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych.

Poszukujemy pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym). Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, którą wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany od 2019 do końca 2020 roku.

Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:

- wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),

- udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,

- korzystanie z dóbr kultury.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej ON.

W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem (77) 46-22-095 wew. 20, 21 lub 22. Istnieje możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie – w nieprzekraczalnym terminie do 21. października br. do godz. 12.00. Karta może zostać przesłana w wersji elektronicznej (skan) na adres poczty elektronicznej: – oryginał papierowy może zostać przekazany najpóźniej w dniu skierowania asystenta do osoby niepełnosprawnej. Karty zgłoszeniowe przekazane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione w zapotrzebowaniu na środki finansowe z programu.

Szczegóły programu znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej

 

Poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Asystenta – spośród kandydatów – wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany od 2019 do końca 2020 roku.

Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która:

- posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,

- posiada wykształcenie przynajmniej średnie oraz może udokumentować co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Zakres usług asystenta to m.in.:

- wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),

- udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,

- korzystanie z dóbr kultury.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej AOON.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie – w nieprzekraczalnym terminie do 21. października br. do godz. 12.00.

Szczegóły programu znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej

 

Pliki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2019-2020.pdf
Karta zgłoszeniowa - ON.pdf

Karta zgłoszeniowa - AOON.pdf

×

Wyszukaj w serwisie