polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z przedstawicielami placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy. Burmistrz podziękował dyrektorom i nauczycielom za opiekuńczy, dydaktyczny i wychowawczy trud, zaangażowanie oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju szkół i przedszkoli. Życzył zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, zapału do podejmowania nowych wyzwań i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. Wyrazy podziękowania skierował także do pracowników niepedagogicznych za ich wkład w prawidłowe funkcjonowanie placówek oraz przedstawicieli związków zawodowych za współpracę.  Wyrazy uznania i życzenia przekazał również Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusz Zajdel. Podczas spotkania wręczone zostały Nagrody Burmistrza przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej i listy gratulacyjne, w związku z nadaniem pracownikom placówek oświatowych odznaczeń państwowych – Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz przyznaniem Nagród Opolskiego Kuratora Oświaty. Nagrody Burmistrza otrzymali dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie: Beata Brzezińska, Gabriela Gosztyła, Renata Grzybek, Małgorzata Kozioł, Jolanta Momot, Katarzyna Sztęborowska (wicedyrektor), Bożena Taibert oraz Ewa Trepka. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Katarzyna Kimak – nauczyciel PP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem i Urszula Tomala – główna księgowa PSP w Zawadzkiem. Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty wyróżnione zostały Maria Andrzejewska – emerytowany dyrektor PSP w Zawadzkiem oraz Małgorzata Kozioł – dyrektor PSP w Żędowicach.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie