polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki


Piękną, jubileuszową uroczystość przygotowała w niedzielę, 20 października br, Ewangelicka Społeczność Wiernych Zawadzkiego wraz z księdzem proboszczem Ryszardem Pieronem.
W tym dniu uczono 125 rocznicę wybudowania kościoła oraz nadano kościołowi Ewangelicko-Augsbursko-Luterańskiemu imię Marcina i Katarzyny Luter. W uroczystościach uczestniczył ks. Jerzy Samiec, polski biskup luterański, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który swoją obecnością nadał temu wydarzeniu wyjątkowy wymiar,
a zaangażowanie parafian dodało przepięknej oprawy. Po zakończonym nabożeństwie zaproszeni goście złożyli na ręce ks. Ryszarda Pierona wyrazy podziękowania i gratulacje,
a wszystkich zebranych zaproszono na poczęstunek w ogrodzie. Przypomnijmy, że kościół Ewangelicki w Zawadzkiem był pierwszą świątynią chrześcijańską, która powstała w Zawadzkiem.
Z okazji Jubileuszu 125 rocznicy
wybudowania Kościoła oraz nadania
Kościołowi Ewangelicko-Augsbursko-Luterańskiemu w Zawadzkiem
imienia Marcina i Katarzyny Luter
składam gratulacje i życzenia wielu łask Bożych dla całej wspólnoty.
Pragnę wyrazić serdeczne życzenia, aby Wasza wspólnota, budowana
przez Słowo Boże była nieustannie miejscem budowania
 i pogłębiania więzi między Bogiem i człowiekiem.

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski
Zawadzkie, dnia 20.10.2019 r.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie