polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Pod taką nazwą zorganizowana została przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki konferencja otwierająca projekt , którego celem jest podniesienie jakości obsługi inwestorów w samorządach, w której uczestniczył Burmistrz Mariusz Stachowski. Pieniądze na realizację projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” – niespełna 1 mln zł – OCRG pozyskało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rekrutacja samorządów zainteresowanych przystąpieniem do projektu już ruszyła (25 września) i potrwa do 29 listopada albo do wyczerpania liczby miejsc, którymi dysponuje OCRG. W ramach projektu gminy muszą przygotować rzetelną i atrakcyjną ofertę. Uczestnicy projektu mogą liczyć na szkolenia i doradztwo, także indywidualne w zakresie obsługi inwestora. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się samorządy, które mają ofertę inwestycyjną typu greenfield (nieruchomość niezabudowana) czy brownfield (nieruchomość zabudowana). Projekt potrwa do września 2021 r. Samorządy uczestniczące w projekcie, które wdrożą standardy obsługi inwestora w samorządzie, dostaną certyfikaty wystawione przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z projektu skorzystać mogą 40 samorządy z województwa opolskiego

 

 

×

Wyszukaj w serwisie