polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2019 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie – w roku 2019”. Dofinansowanie stanowiło 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało pięciu /5/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 81,438 Mg odpadów zawierających azbest.

×

Wyszukaj w serwisie