polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem, które obowiązywać będą przy ubieganiu się
o dofinansowanie realizacji zadań w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (163,50KB)
DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (121,00KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie