polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

23 listopada br. Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr Karola Marcinkowskiego w Zawadzkiem podczas uroczystego spotkania podsumował tegoroczną edycję akcji krwiodawstwa. Była to też okazja do wręczenia odznaczeń oraz oficjalnego przekazania prezesostwa w  Klubie. Dotychczasowy prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi, po 19 lata piastowania władzy, Tadeusz Jarawka ogłosił swoją rezygnację. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podziękował Tadeuszowi Jarawce za wieloletnie propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa, za pełnienie funkcji Prezesa, za wysiłek podejmowany wszelkich działań dla dobra klubu i ich członków, za okazaną pomoc i życzliwość, podziękował  jednocześnie wszystkim dawcom krwi za ofiarność tego najcenniejszego daru życia, jakim jest krew.  Nowym prezesem Klubu został Marek Słodkowski, gratulujemy. W czasie spotkania wręczone zostały również odznaczenia. Odznaczeni zostali Odznaką Honorową PCK III stopnia, za wieloletnie oddawanie krwi oraz zaangażowanie na rzecz PCK:  Tadeusz Jarawka, Henryk Malanowski i Zdzisław Malinowski.

Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia", którą mężczyźni otrzymują po oddaniu 6 litrów, a kobiety 5 litrów krwi, otrzymali: Michał Kusz i Andrzej Wojtków.

W tym roku podczas 11 zorganizowanych akcji poboru krwi oddanych zostało 185 litry krwi.

Można śmiało powiedzieć, że wzrasta świadomość tego, jak potrzebna jest krew. Oddanie jej wymaga wiele wrażliwości, życzliwości i empatii, ponieważ może się zdarzyć tak, że również nasze życie może od niej zależeć.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego wyniku serdecznie dziękujemy. Zachęcamy również te osoby, które jeszcze nie spróbowały. Nie wahajcie się oddać swojej krwi - to najcenniejszy dar!

Zapraszamy wszystkich chętnych na ostatnią w tym roku akcję w dniu 6 grudnia oraz w przyszłym roku, liczymy na Waszą obecność!

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie