polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uwarunkowań określonych w decyzji Nr GRO.6220.4.2017.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 marca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa zakładu PROMA Sp. z o.o. w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, polegająca na uruchomieniu 2 (drugiej) linii do produkcji kompozytów poliestrowo-szklanych metodą nawojową”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja.pdf (320,53KB)

×

Wyszukaj w serwisie