polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą   i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - raport.pdf (229,08KB)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie -zawieszenie.pdf (243,78KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie