polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 18 grudnia 2019 r. dokonano oficjalnego odbioru inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Zadaniem objęto wyłącznie rozbudowę odnogi drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Wartość zadania to 159 429,62 zł. Zakres inwestycji obejmował:
1)     kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną;
2)     roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodników;
3)     wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika oraz w miejscach, gdzie rozebrano nawierzchnię z trylinki;
4)     remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej;
5)     ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej;
6)     wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie;
7)     wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
8)     wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub z miału kamiennego.

DSC_0550.jpeg

DSC_0549.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie