polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2020 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych.

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok.pdf (5,12MB)

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (163,50KB)

DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (121,00KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie