polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

22 stycznia odbyło się w Żędowicach zebranie wyborcze. Na stanowisko sołtysa zgłoszona została kandydatura Jerzego Stasza. Wydano 62 karty do głosowania, z czego oddano 44 głosy „za” i 18 głosów „przeciw”. W dalszej części zebrania mieszkańcy sołectwa wybrali także swoich przedstawicieli do Rady Sołeckiej. Zostali nimi Artur Koźlik, Alfons Macioszek, Dawid Paprotny, Kordian Mrochen. Zebranie wyborcze było również okazją do złożenia podziękowań dotychczasowemu sołtysowi Patrykowi Kotylakowi oraz Radzie Sołeckiej.

W imieniu Władz Samorządowych Gminy Zawadzkie
składam serdeczne podziękowania
za wszelkie podejmowane przez Pana Patryka Kotylaka 
oraz Radę Sołecką działania na rzecz Sołectwa Żędowice.
Życzę spełnienia marzeń 
oraz dalszych sukcesów w pracy społecznej
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

 

 

×

Wyszukaj w serwisie