polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Do 12 lutego można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do Konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym.
Można zgłosić firmę lub fundację utworzoną przez firmę, z którą organizacja realizowała projekt społeczny.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 1997 roku wspiera wyróżniające się odpowiedzialnością i zaangażowaniem firmy, dla których priorytetem jest działalność społeczna na równi z dbaniem o klientów i otoczenie.

Tegoroczne hasło Konkursu brzmi: „Czas współpracy, czas działania”. Odwołuje się ono, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, do Agendy Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 - planu na rzecz świadomego i zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. Siedemnasty Cel Zrównoważonego Rozwoju, łączący wszystkie pozostałe, nawołuje do budowania partnerstw między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, w oparciu o wspólne zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań.

Firmy mogą być nominowane wyłącznie
przez organizacje pozarządowe.

Wnioski można składać wyłącznie on-line przez stronę internetową www.wniosek.dobroczyncaroku.pl w kategoriach:

•    Edukacja,
•    Ekologia,
•    Rozwój Lokalny,
•    Zdrowie,
•    Pomoc Społeczna,
•    Sport,
•    Fundacja Korporacyjna.

Laureatów wybierze Kapituła. By ułatwić jej to zadanie, firmy, które przejdą pozytywnie weryfikację ekspertów zostaną poproszone o przesłanie krótkiego filmiku opowiadającego o prowadzonym przez nie projekcie.
Marka „Dobroczyńca Roku” wyróżnia firmy, które wymagają od siebie więcej, są realnie zaangażowane w projekty społeczne - takie, które mogą zaoferować pracownikowi więcej niż tylko gratyfikację finansową za wykonaną pracę. Konkurs pokazuje, jak różnorodne formy może przybierać społeczne zaangażowanie biznesu: od prowadzenia wolontariatu pracowniczego, poprzez działania na rzecz środowiska naturalnego, po wsparcie lokalnych inicjatyw.

 Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wszelkich informacji udzielają:
Emilia Dmochowska - koordynatorka konkursu

tel. +4822 622 01 22
Anna Weksej – PR

tel. +4822 622 01 22

Jak zgłosić?

  1. Utworzyć na stronie www.dobroczyncaroku.pl konto użytkownika i zalogować się.
  2. Wypełnić wniosek dla odpowiedniej kategorii.
  3. Zgłoszenie uznaje się za ważne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.wniosek.dobroczyncaroku.pl i zakończeniu procesu rejestracji zgłoszenia przez Internet. 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie