polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

W dniu 29 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z przedstawicielami Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – Panem Piotrem Regeńczukiem (Zastępcą Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) oraz Panią Iwoną Hemon (Głównym Specjalistą). Spotkanie te miało charakter doradczy i odbyło się zgodnie z harmonogramem w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”, do udziału w którym zakwalifikowana została gmina Zawadzkie. Projekt ten realizowany jest przez podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 

 

×

Wyszukaj w serwisie