polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 3 lutego br. z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego w tutejszym Urzędzie odbyło się spotkanie poświęcone gospodarce odpadami w gminie Zawadzkie.

W spotkaniu uczestniczyli:  przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty Region” – Pani Brygida Kolenda-Łabuś – Przewodnicząca Zarządu oraz Pani Dorota Stanek – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami,  Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Sołtysi Sołectw Żędowice i Kielcza oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem  i  Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o.

Podczas spotkania dyskutowano na temat ewentualnego przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz omówiono zasady  funkcjonowania gospodarki odpadami w  ww. Związku.

WPU.url.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie