polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

     W ramach kreowania polityki przejrzystości gminnych wydatków Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski prezentuje mieszkańcom nowe narzędzie, dzięki któremu łatwo dowiedzą się, ile ich pieniędzy trafia na zaspokajanie potrzeb gminnych.

    „Na co idą moje pieniądze?” to interaktywna aplikacja, która daje możliwość gminie zaprezentowania w nowoczesny i prosty sposób wydatków budżetowych z punktu widzenia podatnika i jednocześnie mieszkańca naszej gminy. Dzięki aplikacji gmina ma możliwość podzielnia się z mieszkańcami informacjami na temat wydatków budżetowych, a mieszkańcy mogą poznać skalę obciążenia budżetu gminy, a zatem jakie kwoty z ich podatków są przeznaczane na:

·      oświatę i wychowanie

·      rodzinę

·      gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

·      administrację publiczną

·      pomoc społeczną

·      kulturę fizyczną

·      transport i łączność

·      gospodarkę mieszkaniową

·      kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

·      edukacyjną opiekę wychowawczą

·      inne kategorie wyszczególnione w budżecie gminy.

    Wystarczy całkiem anonimowo zaznaczyć na suwaku wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia „na rękę” (netto), a po chwili wyświetli się precyzyjna odpowiedź.

    Czy mieszkańcy wiedzą, że gmina dostaje zaledwie 19,26 proc. podatku dochodowego? Czy wiedzą, ile pieniędzy przeznaczamy na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, na ochronę środowiska, na kulturę? Aplikacja pozwala na sprawdzenie tego w ujęciu dziennym lub miesięcznym. Ponadto każdy z nas dowie się ile wynosi podatek, który trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na  1 dzień albo na 1 miesiąc. Dodatkowo zamieściliśmy informacje o aktualnej liczbie ludności  w naszej gminie oraz o planowanych dochodach gminy w 2020 roku, a także kwotowe i procentowe wyszczególnienie wszelkich wpływów składających się na budżet gminy w danym roku.

    Wszystkie dane zostały przygotowywane na podstawie uchwały budżetowej gminy Zawadzkie na 2020 rok, w której budżet gminy został podzielony na kategorie tematyczne np. oświata i wychowanie, transport i łączność, ochrona środowiska,  gospodarka mieszkaniowa itp. Mieszkaniec dyskretnie może sprawdzić, jak gmina dysponuje jego pieniędzmi z podatków. Narzędzie wskazuje ile pieniędzy  z zapłaconego od danej kwoty podatku trafi do poszczególnych kategorii budżetowych. Zaprezentowana syntetyczna analiza budżetu pokazuje, w jakim stopniu każdy, kto płaci podatki  w Zawadzkiem przyczynia się do rozwoju naszej gminy.

Aplikacja stanowi nowoczesny element systemu udostępniania danych i jednocześnie staje się dobrą praktyką uwiarygodniania transparentności sektora samorządowego.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://www.twojepodatki.zawadzkie.pl

Zachęcamy serdecznie do korzystania z aplikacji.

                                                                                                                      Mariusz Stachowski

                                                                                                                      Burmistrz Zawadzkiego

×

Wyszukaj w serwisie