polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zarząd Stowarzyszenia ogłosił XXII edycję konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej". Mieszkańcy powiatu strzeleckiego mogą zgłaszać kandydatury do nagrody za 2019 rok w pięciu kategoriach:
• działalności społecznej,
• działalności gospodarczej,
• działalności wychowawczej,
• działalności kulturalnej,
• działalności sportowej.
Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/przedsiębiorstwa/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem.
Zgłoszenie można złożyć osobiści lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ul. Wałowa 5, 47–100 Strzelce Op., bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”
Termin składania zgłoszeń upływa 2 marca 2020 r. o godz. 15 00

Wzór zgłaszania kandydatur, regulamin do Konkurs „Laury Ziemi Strzeleckiej” znajduje się na stronie www.ziemiastrzelecka.pl

×

Wyszukaj w serwisie