polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

Z okazji Dnia Sołtysa składamy sołtysom naszej gminy
oraz członkom Rad Sołeckich
najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za trud pracy pełnej zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.
Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji codziennych obowiązków, sukcesów w działalności sołeckiej oraz płynącej
z niej satysfakcji, a także udanej współpracy z mieszkańcami.
Dołączamy również najlepsze życzenia spełnienia planów i zamierzeń
w życiu osobistym.

 

                                                                                              Burmistrz Zawadzkiego

                                                                                                Mariusz Stachowski

×

Wyszukaj w serwisie